Subliminální meditace pro pevné zdraví a zvládání životních výzev

Krátce o obsahu nahrávky:

Subliminální meditace pro pevné zdraví a zvládání životních výzev

Nedílnou součástí každého úspěšného procesu zlepšování zdraví a psychického stavu je pozitivní nastavení mysli a silný mentální postoj. Afirmační meditační nahrávky, spolu s podprahovými afirmačními sděleními fungují a mohou velmi dobře podpořit vaši práci na zlepšení fyzického a psychický stavu.

Tato nahrávka v sobě spojuje všechny nejmodernější techniky dostupných motivačních a meditačních technik a moderních zvukových technologií. Pro plný užitek ze všech technologií je dobré nahrávku poslouchat na sluchátkách!

1. Hudba této nahrávky je vytvořena v základním tempu tepu klidného srdce a byla vytvořena autorem nahrávky přímo s jasným záměrem pro toto použití.

2. Autogenní cvičení, které vás dostane do vnitřního zklidnění, uvolnění a naladění vychází z jogínského cvičení s názvem Jóganidra. Jóganidra (jógový spánek) je oblíbenou jógovou technikou zaměřenou na hlubokou relaxaci. Dala by se charakterizovat jako stav mezi bděním a sněním. Tělo přechází do stavu maximálního klidu a zároveň je mysl plně při vědomí.

3. Nahrávka využívá tzv. binaurálních frekvencí. Tato moderní technika vychází z toho, že mozek vnímá rozdílové frekvence a na ně se přirozeně ladí. Například, když do jednoho ucha pustíme kmitočet 70 Hz a do druhého 80 Hz, náš mozek se naladí na jejich rozdíl tedy 10 Hz, což je přesně střed frekvenčního pásma Alfa. Důležitá Poznámka: V nahrávce jsou tyto frekvence slyšitelné v podobě tichého „hučení“. Nejedná se o chybu. Pro plný užitek z této funkce je NUTNÉ nahrávku poslouchat na sluchátkách!

Alfa hladina je uvolněné vnímání s frekvencí 8 – 12 Hz, které převládá při stavu uvolnění a odpočinku. Vždy, když si s ničím neděláme starosti a nezahlcujeme naše smysly žádnými výraznými podněty. Duševní pohoda, kterou Alfa vlny vyvolávají, zlepšuje kvalitu spánku, učení, zvyšuje produktivitu a naši imunitu.

4. Pozitivní afirmace, které jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak účinně programovat podvědomí a utvářet pozitivní myšlenky. Jedná se o pozitivní tvrzení, která ve vás vyvolávají příjemné pocity. Tato tvrzení by měla odpovídat tomu, co ve vašem životě opravdu chcete prožívat a vytvořit.

5. Post-hypnotická smyčka, tedy sdělení, které tělo pozitivně programuje. Například: „S každým nádechem se cítím lépe“. Protože je nemožné nedýchat, tak je náš mozek neustále každým nádechem vracen k tomuto programu. Další příklady smyčky: S každým dotekem strun kytary se v hraní zlepšuji, s každým opakováním cvičení jsem silnější atd. Tuto techniku dovedl k dokonalosti americký hypnoterapeut James H. Schmelter, kterému autor děkuje za mnoho inspirativních zkušeností na poli hypno-nahrávek.

6. Podprahové sdělení je díky moderním zvukovým technologiím velmi sofistikovaně vmodulováno do zvukové obálky nahrávky tak, aby jej posluchač neslyšel vědomě, ale mozek ho přijmul na hranici podvědomí. Tím dochází i k vnitřnímu nevědomému zapsání tohoto sdělení. Je možné, že někteří z vás uslyšíte v nahrávce cosi nesrozumitelného na hranici slyšitelnosti. Mějte na paměti, že to není chyba nahrávky, to je právě toto sdělení. Pro plný užitek z této funkce je nutné nahrávku poslouchat na sluchátkách!

Celkové účinky této nahrávky posílíte tím, že si budete během poslechu jednotlivé afirmace představovat (vizualizovat). Například, že se vidíte jak v plném zdraví děláte aktivity, které máte rádi, že zažíváte úspěch v tom, co děláte atp.

Zde jsou afirmace obsažené v této nahrávce:

Má mysl má velkou sílu k uzdravení mého těla.

Vidím se neustále zdravější.

Poslouchám a následuji svojí moudrost a znalosti a směruji své činy, přání a emoce  k výborným zdravotním výsledkům.

Vybírám si zdravé potraviny které jím s radostí a takové pohybové aktivity, které upevňují mé zdraví.

Mé podvědomí řídí všechny úrovně energie k získání a udržení optimálního zdraví. Jím zdravě a piji dostatečné množství vody.

Pravidelně se pohybuji a mám dostatek spánku.

Mé vnitřní orgány jsou zdravé a pracují výborně.

Jsem ve výborné fyzické a mentální kondici.

Hypnotická smyčka: S každým výdechem se zbavuji  škodlivin a negativní energie. Z každým nádechem získávám živiny a pozitivní energii.

Každý den se cítím lépe a lépe.

Jsem zdravý člověk.

Mám silný pozitivní mentální postoj.

Svůj pozitivní mentální postoj používám při každé vhodné příležitosti.

Vidím příležitosti i v nepříznivých situacích. Využívám každé situace.

Můj pozitivní duševní postoj ovlivňuje příznivě situace a lidi které potkávám.

Můj pozitivní duševní postoj mi přináší úspěch v každé oblasti mého života. „

Strach z nemoci je pro mě minulostí. Neustále rozvíjím svůj vnitřní klid a sebejistotu. Od této chvíle, a dále v průběhu času, se tento nový pohled na můj vnitřní klid zesiluje a všechny zbytečné negativní pocity mizí.

Hypnotická smyčka: S každým výdechem se zbavuji negativních myšlenek a s každým nádechem mi do mysli přichází pozitivní myšlenky.

V případě, že budete chtít po skončení meditace pokračovat v příjemně nastavené změně vědomí a klidu, nemusíte reagovat na výzvu k probuzení a pokračovat v příjemném Alfa stavu dále.

Krátce o autorovi: Autor této nahrávky se dlouhodobě zajímá o meditační techniky, afirmační sdělení a subliminální techniky, které pomáhají lidem pozitivně ovlivnit jejich mentální postoj k různým životním tématům. Přáním autora je, aby byly všechny bytosti zdravé a šťastné.

Chcete-li si stáhnout nahrávku v mp3 podobě do svého přehrávače, můžete tak učinit zde: Stáhnout nahrávku