|

Finále prezidentské komedie roku 2023, aneb jeden za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou


Prezidentské volby 2023 se vyznačují totálním zoufalstvím, což je výsledek politického vývoje posledních 32 let. Ze státu surovinově závislého na SSSR, kde však cizákům nepatřilo nic, jsme se stali zadluženou a rozkradenou žebráckou kolonií, vlastněnou především Němci, nadnárodními finančními korporacemi-globálními lichváři (globalisté) a dalšími cizáky. Musíme si položit otázku, kolik z našich politiků ve sněmovně, senátu a vládách hájilo v posledních více, než třiceti letech české zájmy v souladu se svým poslaneckým/senátorským slibem, a kolik prosazovalo zájmy cizácké a s nimi samozřejmě svoje soukromé. Potraviny, průmysl, bydlení, energetika, školství, vše v katastrofálním stavu a pod taktovkou cizáků. Kdo za to nese odpovědnost? Stejnou otázku, si můžeme položit v případě prezidentů, a to jak minulých, tak i současných kandidátů. Kdysi slibovali, že za pět, později za deset let, budeme mít životní úroveň jako v Německu. Nedávno, že bude líp, poté, že nás nenechají padnout. Kolik už padlo českých firem za poslední roky, díky komedii kolem COVIDu a válce globálních lichvářů proti Rusku na fašistické Ukrajině? 

Jak na tom ve skutečnosti jsme?

Realitou je, že nás dlouhodobě vyžírá a kolonizuje EU, především ve prospěch Německa, zatímco NATO nás tahá do cizích válek pro zájmy globalistů a nutí nás nesystematicky a draze zbrojit a zadlužovat se. NATO a EU jsou dílem globalistů a členů RMV (viz níže). Jsou nedílně propojeny řadou smluv. Obě organizace slouží zájmům globalistů. Členství v nich nám nic dobrého nepřineslo. Bez ohledu na dlouhodobou, prolhanou a stupidní propagandu se Rusko určitě nechystá napadnout speciálně naši republičku. Pokud by došlo k velké válce, případně i jaderné, vyvolané stupňováním války na Ukrajině ze strany NATO/EU, tak nás NATO a EU určitě nezachrání před ruskými jadernými hlavicemi. Každý se bude starat sám od sebe, počínaje potravinami a energiemi. Na Fialovo oblíbené slovo „společně“ se každý vykašle, jako v historii vždy, protože základem politiky jsou zájmy, samozřejmě především vlastní. Pouze v naší exotické kolonii si platíme třicet let vlády, které za naše peníze posluhují cizáckým zájmům. Rovněž rekonstrukce Ukrajiny je sprostá komedie ve prospěch globálních lichvářů, kterou zaplatíme i s úroky, aniž by nám něco přinesla.

Především bychom měli každého politika a mediálního žvanila hodnotit podle toho, co dělal/a před třiceti, dvaceti, deseti, nebo pěti lety, nikoli podle toho, co žvaní v médiích poslední rok či dva v boji o popularitu, moc a koryto, mnohdy v cizím zájmu a za cizácký jidášský groš. Poslední, komu lze věřit jsou ti, které jsme viděli za posledních třicet, dvacet, nebo deset let v politice. Až na výjimky nikdo z nich nezchudl. Babiš, Fiala, Konečná, nebo Okamura. Zeptejte se vojenského vysloužilce Pavla, jaký je jeho příjem. Hodnoťte podle činů nikoli podle aktuálních keců. Občané to nedělají, proto mají to, co si opakovaně zvolili. Většina je líná si přečíst i jen životopis svého kandidáta na internetu a zamyslet se nad ním. Většinou se chovají jako nemyslící stádo dobytka.

Aktuálně vidíme amerikanizaci voleb, kde si mohou občané vybrat ze dvou špatných kandidátů, kteří nereprezentují zájmy jejich, ale zájmy nadnárodních bankovních korporací, reprezentovaných především Radou pro mezinárodní vztahy (RMV), založenou v USA roku 1912. Od této skupiny se odvíjí řada dalších, jako FED, Římský klub, Bilderberg (oficiálně se už déle, než deset let neschází), Trilaterální komise, Transatlantický most, Aspen Institute a další. Jejich cílem je takzvaný Nový světový řád, v praxi globální koncentrák pro ty, které nezlikviduje chudoba, hlad, zima, nemoci, psychický teror, následky vakcinací a války. 

Z historického hlediska lze připomenout, že prostředkem k dosažení Nového světového řádu měla být již Společnost národů, mezi světovými válkami. Ze stejného důvodu byla po druhé založena OSN, která se především v posledních desetiletích začíná projevovat jako zkorumpovaná služka amerických globalistů, jež si nezadá s EU. Po druhé světové válce se RMV pokoušela získat kontrolu nad SSSR, ale nepodařilo se jí to, stejně jako v období po první světové válce. Cílem bylo rozdělení Ruska a okolních zemí na menší kolonie, rozkradení jeho surovinového bohatství a zotročení obyvatel, což vidíme na současné Ukrajině. Polovina orné půdy tam patří cizincům a třetina obyvatel odtamtud utekla. Aktuálně probíhá třetí pokus o zničení Ruska za cenu ruských i ukrajinských životů a ožebračení, případně vybití občanů EU ve válce s Ruskem. 

Válka na Ukrajině podporuje komediálnost českých prezidentských voleb. Je zde vlastně pouze jedno téma – Ukrajina. Občané se nechali natolik zblbnout médii, že zcela přehlížejí mohutnou afroislámskou invazi, rozsáhlejší, než roku 2015, ožebračování cestou růstu cen energií, zákony a směrnice EU a OSN, jež z nich dělají doslova otroky, připravenou další vakcinaci, rostoucí šílenství klimatistů pod taktovkou RMV. 

Ilustrativním dokladem společenského rozvratu je, že se nevolí ten nejlepší kandidát, ale nejmenší zlo. To platilo i z hlediska prvního kola českých prezidentských voleb 2023. Přitom zlo je zlo a nemůže být lepší, nebo horší. Pokud se některý kandidát jevil jako vlastenecký, mimo nomenklaturu cizáckých zájmů, případně dokonce s možností úspěchu například Březina, nebo Vitásková, byl odstraněn nezapočítáním hlasů, nebo umlčen. Že současné volby jsou porušením platných zákonů, prezentovali přesvědčivě Peterková a Naxera na TV Raptor. Reakce státní správy, především Ministerstva vnitra je necelý týden před volbami nulová. Hlavní protinárodní masmédia a centra lži a propagandy, státem z našich daní placené ČT a ČRo, stejně jako Lukačovičův Seznam nevidí, neslyší, zarytě mlčí. Tváří se, že je vše v nejlepším pořádku a rozdmýchávají primitivní vášně ve volební komedii. Občané bohužel znovu a znovu reagují jako tlupa opic, před níž mediální loutkovodiči mávají trsy banánů. Ilustrativní byla z tohoto hlediska „vlastenecká“ kampaň pro NATOBaštu. SPD se svojí NATOKapalovskou hlásnou troubou, údajně 40 spojených vlasteneckých stran, organizací a spolků a s nimi další nemyslící trubci pro něj dokázali vybojovat něco přes úžasných 4% hlasů. Stejná komedie se bude opakovat s Babišem s podporou KSČM, ČSSD, BOS, SPD a různých vlasteneckých, či pseudovlasteneckých skupinek, jen s opačným výsledkem.

Zakladatel RMV Edvard House, poradce prezidentů Wilsona a F. D. Roosevelta, označil volby za spiknutí, kterému se podaří zvolit prezidenta USA prostřednictvím klamu ohledně jeho skutečných názorů a záměrů. Dále napsal, že toto spiknutí musí infiltrovat primárky, aby nemohl být nominován kandidát, jehož postoje by nekorespondovaly s jejich postoji. Mezi protikandidáty mají být rozdíly takzvaně jen na oko. Z voleb se staly frašky, kdy za RMV kandidovali jak republikáni, jak demokraté. S výjimkou Reagana byli všichni američtí prezidenti, počínaje Rooseveltem členové RMV a jejich ministři a další hlavní personál se rekrutoval z RMV, případně na ni navázaných globalistických organizací. Stejný přístup a vývoj vidíme u nás.

Edward House

Dochází k doslova komickým situacím. Euromarxistka Konečná, šéfka takzvaných komunistů podporuje největšího miliardářského zbohatlíka Babiše s vazbou na globální lichváře. Slováka s ukrajinskými rodiči, který dostal české občanství vlastně náhodou a neumí ani pořádně česky. Zcela logický vlastenec. Stačí si připomenout, jak v kleče líbal ruku Allbrightové, poselkyni Sorose a vedoucí české (a zároveň slovenské) organizace Aspen Institutu. Konečná to dělá rádoby inteligentně. Tvrdí, že nepodporuje Babiše, ale nedoporučuje volit Pavla. Koho tedy doporučuje podporovat, když jsou dva kandidáti a jednoho nedoporučuje? Soudružka zvyklá na královskou životní úroveň potřebuje korýtko. Kam se poděla komunistická skromnost? Patrně si myslí, že všichni voliči zblbli na úroveň opic. Bohužel se jedná o doklad, kam až se KSČM propadla, přesněji prodejné vedení KSČM. Bývalí bojovníci za práva pracujících, za mír a vlastenectví a proti kolonialismu se stali slouhy globálních lichvářů a jejich evropského reprezentanta Klause Schwaba. KSČM prohnila na úroveň ČSSD, určitě zcela nezištně. Každý má svou cenu, jak říkal Stalin. 

Rovněž NATOKamura a jeho hlásná trouba NATOKapal tvrdí, že nepodporují Babiše, ale jsou rozhodně proti Pavlovi, stejně jako KSČM. Opět nálet na blbý, jak jsme říkávali na vojně. Stejně ubohá komedie jako při hlasování o přijetí Švédska a Finska do NATO. NATOkamura proto dostává za odměnu podstatně více prostoru v procizáckých masmédiích. Stačilo jen podpořit deklarativně NATO. Hlasování by dopadlo stejně i bez SPD, ale jednalo se právě o to vyjádření, že SPD je na té správné straně. Cílem je kanalizovat pod vedením NATOKamurovy SPD všechny vlastence. Heslem je jejich spojování. Výsledky spojovací komedie straniček a společků, částečně uměle vytvořených za peníze globalistů a osazených jejich figurkami jako Stropnický (agresivní bojovník za afroislámskou migraci), nebo Hořejší (agresivní bojovník za vakcinaci) je ilustrativní. Celá komická kandidatura nevolitelného socialistického nomenklaturního kádra a milovníka NATO Bašty s charismatem plného nočníku, byla jen šaškárnou pro získání hlasů, jež budou přesunuty Babišovi. Vlastenci budou koukat, až se díky svým vůdcům probudí v globalistickém kaňonu mezi Babišovými půlkami.

Úžasně působí předání hlasů nejvyššího odboráře a socialisty Středuly sudetské Danuschi, která reprezentuje zájmy revanšistických sudeťáků cizácké šlechty, LGBT, zkorumpovaných bruselských byrokratů a války globálních lichvářů proti Rusku na Ukrajině, včetně jaderné. Nejskvělejším vlastencem byl člen jejího týmu Hermann v sudeťáckém klobouku, nositel řady německých a sudeťáckých vyznamenání. Kupodivu to „neseplo“ ani některým lidem, u nichž bych předpokládal používání mozku. Odboráři kdysi bojovali za zájmy pracujících lidí, kteří mají sotva zájem na ožebračování zkorumpovanými šílenci z EU a na jaderné válce NATO. Bohužel, poslední odborář byl Richard Falbr. Taky ho urychleně odsunuli do Bruselu. Pochybuji, že sudetská Danusche reprezentuje zájmy pracujících občanů. Pracující by se měli zamyslet, proč platí takové odborářské parazity, kteří pro ně nic neudělají a ještě posluhují cizákům a válce. Danusche svoje i Středulovy hlasy zase přesouvá zelenému Pavlovi, stejně jako Fischer, který proslul jako opora cizáckých zájmů a afroislámské invaze. Krásná přehlídka vlastenců, kteří touží být českými prezidenty v cizích službách. Už chybí jen Telička, Jourová a Dlouhý.

Prezidentská komedie 2023 má předem určené vítěze. Černým koněm je Babiš, který je partnerem globalistů. Náhradníkem je Pavel, jenž je ubohým slouhou, týchž globalistů. Ať vyhraje jeden, nebo druhý, výsledek bude z dlouhodobého hlediska stejně katastrofální. Za Babiše budou dělat špinavou práci jeho poskoci. Líčit voličům v podstatě ubohého Pavla jako nejstrašnějšího démona, podstatně nebezpečnějšího, než je Babiš, to je pouhá komedie, která má preferovat předem určeného vítěze.

Můžeme se pokusit o porovnání obou finálních kandidátů na základě otázek.

Posledních třicet a více let

Oba jsou předlistopadové komunistické nomenklaturní kádry z nomenklaturních komunistických rodin a oba páchnou předlistopadovými tajnými službami. Ani jednomu to však nevadilo v polistopadové kariéře, což je dokladem smysluplnosti a výběrového používání takzvaného lustračního zákona a celého polistopadového právního systému. Babišova vzdálenější minulost je nejasná. Byť je narozený na Slovensku (v původně ukrajinské rodině), není ani náhodou slovenský vlastenec. Stejně ho lze sotva považovat za vlastence českého. Multimiliardáři ostatně stejně nemívají vlast, ale jsou to finanční internacionalisté, neboli globalisté. 

Petr Pavel

Pavel byl už v počátcích svojí kariéry neoblíbený, namyšlený a podlézavý, zato odborně průměrný šplhoun, který využíval postavení svého otce a tlačil se vpřed po stranické linii. Typický omezený lampasák, generál s myšlením desátníka, či seržanta. Pavel v polistopadovém období otočil rázně kabát, vstoupil do Asen Institutu, posluhoval NATO, podílel se na zločinné agresi NATO/EU vůči Jugoslávii, která vedla doslova ke genocidě Srbů, islamizaci Balkánu, posílení islámského terorismu a nárůstu obchodu s drogami. Za zásluhy se stal předsedou vojenského výboru NATO, v podstatě politrukem a hlásnou troubou RMV. Následně s praxí velitele praporu to dotáhl u nás na náčelníka Generálního štábu s hodnosti armádního generála s odpovídajícím platem a výsluhou.

Babiš pobýval v předlistopadovém období ve Francii a Švýcarsku a následně pracoval v zahraničním obchodě v Arábii. Po předání moci zorganizovaném v ČSFR globálními lichváři za podpory Gorbačova, začal s pomocí zahraničních půjček skupovat chemické továrny v SRN a na Slovensku a hulvátským způsobem převzal řadu potravinářských i dalších firem v naší republice. Výsledkem byl obvykle pokles kvality produkce. Spolu s lidovci se zasloužil o ničení našeho potravinářského průmyslu a likvidaci naší potravinové soběstačnosti. Jeho „podnikání“ je zaměřené hlavně na využívání dotací z EU. Pravděpodobně ani neví, jak se vyrábí chemické hnojivo a nezná agrotechnické lhůty. Jedná se o typického lichváře v širším slova smyslu, který pracuje pouze s penězi a výhodnými půjčkami poskytovanými zahraničními přáteli. Pracuje v systému, kde moc dělá peníze a peníze dělají moc. Jako vicepremiér, fakticky hlavní osoba Sobotkovy vlády a následně jako premiér se zasloužil o předání 4. brigády rychlého nasazení do podřízenosti 10. tankové divize německého bundeswehru, nákup zastaralých vrtulníků UH-1Y a AH-1Z, zemědělských pickupů jako vojenských vozidel, předražených kulometů a řízených střel RBS70 a přípravy nákupu letadel F-35, cestou svých ministrů Stropnického a Metnara. Stropnický navíc zrušil Národní úřad pro vyzbrojování, aby bylo možno nakupovat měně transparentně. Byl to Babiš, kdo cestou svých ministrů zdravotnictví prosazoval plošné očkování proti Covidu, včetně teroru proti těm, kteří se očkovat nechtěli. Mimo jiné tím napomohl k miliardovým ziskům Chrenkovi a milionovým Prymulovi. Dále Babišovi vděčíme za předražené energie a posluhování cizáckým akcionářům ČEZu a Německu přes Lipskou burzu, cestou jeho ministra Havlíčka. Ten je obdivovatelem globalisty Klause Schwaba. Jedním z Babišových proklamovaných cílů se stal dovoz 200 000 Ukrajinců. Jen pro ilustraci, například Plzeň má 164 000 obyvatel.

Reálné možnosti 

Babiš má vlastní politickou stranu, vlastní média, miliardový, byť zadlužený majetek a k tomu nesrovnatelné kontakty a podporu ze zahraničí. Kromě toho má praxi a kontakty v domácí vysoké politice a obrovský korupční potenciál pro získávání podpory. Dále má velké informační pracoviště na Praze 4 Chodově a ozbrojenou bandu pod značkou Agrofertu. Je otázka, zda už tím neporušuje zákon. V praxi nikdy nesháněl odborníky. Důvodem je fakt, že se vždy řídil pokyny ze zahraničí, takže potřeboval především poslušné poskoky k jejich vykonávání. I neúplné vyrovnávání důchodů s inflací nerealizoval jako čin lásky k důchodcům. Koupil si tak početné voliče, kterým vesměs nedochází, že i za jeho vlády reálné důchody klesaly. Navíc to udělal na dluh. Ani se nepokusil nahradit Kalouskovu důchodovou loupež, natož nahradit důchodový fond přesunutý v devadesátých letech Klausem na sanaci rozkradených bank, před jejich levným prodejem cizákům. Vždy se plně podřizoval Bruselu, Berlínu a Washingtonu, neboli NATO a EU. Vzhledem k tomu, že je zadlužený v zahraničí a díky temným místům v minulosti vydíratelný, udělá vše, co mu ze zahraničí nařídí. 

Babišovi je v podstatě lhostejné, zda bude prezidentem. Nemá zájem odvolat rychle Fialovu vládu. Ta musí za něj udělat ještě plno špinavé práce, jako zrušení naší měny a zavedení EURa, likvidaci dalších českých firem drahými energiemi, pokračování v zadlužování a podpoře klimatismu s cílem ekonomické likvidace střední třídy a vyvlastnění majetku občanů, především nemovitostí na prodej cizákům. Musí také pokračovat v podpoře války globálních lichvářů na Ukrajině proti Rusku. Poté může přijít Babiš a tvářit se jako spasitel, který ale bohužel, už nic nemůže změnit. Babiš se nikdy nevyjadřoval k zásadním otázkám a problémům a nechával to na svých poskocích. Totéž obvykle dělá Bartoš, jeho určený nástupce pro mladou generaci. Babiš je schopen získat sněmovnu před budoucími volbami, nebo po nich a z Pavla udělat v podstatě figurku. Je třeba zdůraznit, že oba plní stejné zadání a mají stejné pány. Když se stane prezidentem Babiš, dostane Pavel za odměnu koryto senátora. Když se stane prezidentem Pavel, nepoperou se a Babiš ho bude jemně kritizovat v rámci domluvené komedie. V lepším případě může být Babiš prezidentem a ještě následně získat sněmovnu. Tím by dosáhl úplného vládnutí země pro realizaci plánů Nového světového řádu. Závěrem bych připomenul a zdůraznil, že prezident nemá žádný vliv na důchody. Mimo to se nemohu zbavit dojmu, že v kampani Babiš víc lže a slibuje to, co nakonec neudělá.

Pavel nemá Babišův majetek, kontakty ani politickou praxi. Z hlediska vysoké mezinárodní politiky je to stejná nula, jako třeba Fiala, pouhý poskok cizích zájmů. Nicméně je naučený poslouchat rozkazy a ví kdo je pán a kdo platí. Od mládí přijímal a vydával rozkazy. Nemusel se starat o bydlení, částečně oblečení a stravu. To vše za dobrý plat. Vše bylo jasně dáno, není třeba příliš myslet a starat se. Jeho reálná praxe nepřekročila úroveň velitele praporu, tedy několika stovek vojáků. Nahoru stoupal díky protekci a nestoudnému podlézání, ne-li lezení do každého správného zadku, včetně soudružského. Svědkové mluví jasně. Bez velké nadsázky by si zasloužil přezdívku „muž tisíce řití.“ V armádě se uplatní i nepříliš inteligentní důstojník, který umí střílet, běhat, kontrolovat zda mají vojáci vyčištěné zbraně a umyté nohy. To je na prezidenta poměrně málo.

Předvolební komedie se snaží prodávat Pavla jako téměř reinkarnaci Masaryka. Zde je třeba připomenout, že Masaryk byl tvůrce československé samostatnosti, historická osobnost, duševní titán, který napsal řadu skvělých knih, morální osobnost a byl to velký vlastenec, který neposluhoval nikomu. Co z toho reprezentuje Pavel? Prohrál by i ve srovnání se zrádcem Emanuelem Moravcem, který rovněž posluhoval cizákům a štval do války proti Rusku. (Pavel svého času prohlásil, že Rusko nás ohrožuje víc, než migranti.) I ten Moravec byl člověk s velkým rozhledem, napsal řadu odborných knih, a bojoval v legiích za vlast, nikoli v NATO za cizácké zájmy. Jako omezený lampasák, ukázkový zelený mozek je Pavel plný nepodloženého ega a lačný moci a peněz. Pro to je pravděpodobně schopen udělat cokoli. Nemusí být ani vydíratelný. Stačí mu pohrozit, že přijde o koryto a ego. Kdyby se na Hrad dostal místo něj panák z krejčovské dílny s nalepenými vlasy a vousy a kvalitně střiženým oblekem, byl by výsledek téměř stejný. Na Hradě by se hodil nanejvýš jako strážný u brány v maškarní uniformě. On nic víc nenabízí. 

Závěrem je třeba dodat, že Pavel byl náčelníkem Generálního štábu v době Sobotkovy, fakticky Babišovy vlády. Nepamatuji se, že by ho Babiš kritizoval jako současnou armádu. I tu mohl kritizovat osm let a mlčel. Nechal ji ničit Stropnickým, Šlechtovou a Metnarem. Nějak zapomíná, že vojáci plní rozkazy politiků a on ovládal naši zahraniční politiku ve službách NATO/EU celých osm let. Je tedy od něj poměrně trapné urážet vojáky. To za něj udělal už Henry Kissinger, který prohlásil, že vojáci jsou tupý dobytek, který politici posílají, kam potřebují. Co na to Pavel?

Dále je zde řada důležitých otázek, k nimž se Babiš i náhradník Pavel vesměs nevyjádřili, protože celé kampani dominoval kouř vytvářený válkou na Ukrajině.

Členství v NATO, které nás táhne do cizích válek a v EU, která nás vyžírá jako nějakou kolonii bílých negrů. Nebýt členství v těchto organizacích, byli bychom mimo problém předražených surovin a ohrožení válkou. Oba jsou pro členství.

Podpora fašistického režimu na Ukrajině. Ani jeden jednoznačně neodmítl!

Vojenská základna cizáckých okupantů na našem území. Babiš ne, Pavel ano. Jenže to je jedna ze špinavostí, kterou musí podepsat ještě Fialova vláda. Poté s tím ani Babiš nic neudělá, proto může slibovat, co chce.

Použití euročetnictva proti našim občanům ?

Česká ústava nadřazená NATO, EU OSN ? 

Praní špinavých peněz z Ukrajiny v bankách na našem území ? 

Afroislámská invaze, která je podle zdrojů EU mohutnější, než v roce 2015 ? 

Přesouvání afroislámských migrantů z Německa na naše území jako takzvané přerozdělování ? 

Přechod z koruny na EURo, což je další jednorázová krádež ? 

Chipování občanů jako dobytka ?

Digitalizace státní správy, která povede k další korupci, zmatkům a absolutní kontrole obyvatel v přípravě na globální koncentrák ?

Extrémní ceny energií, které plní konta lichvářů miliardami, zachraňují Německo před dopady jeho stupidního a zločineckého klimatismu a zároveň ničí našed občany ?

Podpora fašismu nejen na Ukrajině, přičemž ukrajinské děti učí naše ve školách hajlovat ?

Pokračující výprodej a privatizace státu, kterou podporuje ve prospěch cizáků, především firem globálních lichvářů např. Black Rock, nebo Street State takzvaná česká Národní ekonomická rada vlády (NERV), reprezentovaná vlastenci jako Dlouhý, Singer a Havel ?

Zdanění cizáckých firem podnikajících na našem území ? 

Zdanění našich firem podnikajících v takzvaných daňových rájích ? 

Podpora za Babiše 35 miliard a za Fialy přes 50 miliard neziskovkám, především politickým ? 

Zrušení zbytečného a drahého senátu ?

Německé reparace za druhou a rakouské za první světovou válku ?

Sudeťácký revanšismus ? 

Svoboda slova a projevu ? 

Politické soudy proti vlastencům ?

Podpora sebevražedného klimatismu ? 

Horšící se zdravotní péče, odchod lékařů a sester, nedostatek zubařů placených zdravotními pojišťovnami ?

Zhoršující se kvalita školství, především od roku 2007 – přechod od znalostního ke kompetenčnímu školství, dále multikulturalismus, inkluze, zařazování ukrajinských dětí neovládajících učební jazyk ?

Podpora domácího průmyslu proti konkurenci EU ? 

Podpora domácího zemědělství proti konkurenci EU ? 

Funkční podpora rodin s dětmi, nikoli pouze profesionálních parazitů ? 

Dostupné bydlení pro mladé rodiny a důchodce, nikoli sdílené chlévy ?

Zrušení politických náměstků na ministerstvech ?

Vytvoření Národního úřadu pro vyzbrojování ?

Tolerování pedofilů a podobných sexuálních úchylek ?

Progresivní zdanění příjmů, které je realitou v mnoha zemích, počínaje USA ?

Občanské referendum ke všem důležitým domácím i zahraničním otázkám ? 

Zdanění neziskovek a nadací ? 

Tajné služby naše, nebo filiálky zahraničních ? 

Organizovaný zločin a ilegální zbraně z Ukrajiny ? 

Přesouvání průmyslu do zahraničí ? 

Držení legálních zbraní a právo na obranu a sebeobranu ? 

Cizinci na českých školách za naše peníze ? 

Počet pohlaví a LGBT ? 

Likvidace české produkce masa podle směrnic EU ? 

Armáda k obraně republiky, nebo k agresím NATO/EU ?

Islamizace školství a státu ? 

Praní drogových špinavých peněz ?

Emisní povolenky ? 

Pomalá likvidace pošty, jednoho z pilířů státu ?

Církevní restituce ?

Šedá ekonomika ? 

Zdanění cizáckých bank ?

Růst zdanění nemovitostí ?

Vyvlastňování občanů na základě ožebračování státem ? 

Likvidace českých živností a podniků vysokými cenami energií a daněmi a jejich rozprodej cizákům ?  

Platy managerů ve státních podnicích typu ČEZ. ? ?

Přepisování naší historie podle německých zájmů ?

Imunita poslanců a prezidenta z hlediska porušování zákona ?

Pravdivost informací v ČT a ČRo, placených z našich daní ?

Je toho ještě víc, k čemu se mohli, nejen poslední dva prezidentští kandidáti vyjádřit. Názor si může udělat každý sám. Podle mého názoru jsou finální kandidáti Babiš a Pavel z hlediska naší země a jejích obyvatel a její budoucnosti jeden za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou. Ani jeden si nezaslouží, aby šel kvůli němu k volbám kdokoli, kdo má aspoň trochu sebeúcty a vlastenectví. 

RED-PA – Martin Koller


Podobné příspěvky

2 Komentáře

  1. No, nažvanil toho opravdu hodně, ale co poradil?! Kam dál a kudy?!

Komentáře jsou uzavřeny.