|

Kudy z krize – výstupy z konference předních odborníků – Vracov 19. 5. 2023


V pátek 19. května se konala konference předních českých odborníků s názvem Kudy z Krize s hosty ze Slovenska a Bulharska.

Úvodní přednáška jedinečného vizionáře, prognostika a ekonoma s přesahem do mnoha oblastí lidského života profesora Petera Staňka otevřela téma celé konference týkající se naší budoucnosti. Jaké jsou současné reálné hrozby a jak jim čelit. Pád dolaru bude znamenat ohromné systémové důsledky pro celý svět. Lidé jako Nouriel Harari a předseda WEF Klaus Schwab mluví již naprosto otevřeně o depopulaci a NATO připravuje rozsáhlé vojenské cvičení v Evropě. Je toto nová rozbuška ohromného konfliktu? Dá se tomu zabránit? Čeká nás velmi pravděpodobně nová vlna revolucí po celé Evropě, větší než tomu bylo v roce 1848! Zamyšlení pana profesora jde do hloubky. Peter Staněk je znám jedinečnou schopností dávat zdánlivě nesourodé souvislosti dohromady a tím predikovat budoucí vývoj událostí. Jeho předpovědi za poslední roky jsou natolik přesné, že bychom neměli tuto architekturu souvislostí podceňovat.

Ivan Noveský představil hlavní úkoly pro českou energetiku:

 1. Zachovat energetickou bezpečnost České republiky v elektřině, nedovolit další
  likvidace elektráren. Zcela opustit antiekologický a ryze spekulativní systém tzv.
  povolenek. Celková spotřeba elektřiny v České republice je zcela zajištěna
  výrobou elektřiny v atomových a parních (uhelných) elektrárnách a musí to
  zůstat i po roce 2033.
 2. Ihned zastavit spekulativní tvoření ceny české elektřiny burzovními
  spekulanty! Elektřina se nedá vyrábět na sklad a skladovat. Proč např. ve stejný
  okamžik prodává český výrobce 1 kWh české elektřiny vyrobené max. za 1,-
  Kč/kWh na burze na rok 2024 nebo 2025 za 2,50 Kč/kWh a přesně ve stejný
  okamžik tutéž českou elektřinu nakupuje český obchodník za 7,50 Kč/kWh
  (burzovní ceny) pro české spotřebitele, i když každý ví, že elektřina se nedá
  vyrábět na sklad?
 3. Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a
  obchodu (MPO) okamžitým uplatněním zákona o cenách zajistí koncovou cenu
  elektřiny pro všechny spotřebitele max. ve výši 4 Kč/kWh včetně všech daní
  a poplatků a tím zastaví inflaci.
 4. Česká republika zajistí energetickou bezpečnost České republiky v plynu
  odkupem podzemních zásobníků plynu (POZA) a zařazením POZA a zemního
  plynu do systému státních hmotných rezerv. Česká republika převezme
  předlužený Net4Gas (zbytky bývalého Tranzitního plynovodu). Současně Česká
  republika uzavře dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu přes Ukrajinu
  a Slovensko, obdobně jako má Maďarsko, Slovensko, Rakousko a další členové
  EU.
 5. Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a
  obchodu zajistí koncovou cenu zemního plynu pro všechny spotřebitele max.
  ve výši 10 -15,- Kč/m3 včetně všech daní a poplatků a tím zastaví inflaci.

Expert na zemědělství a potravinovou výrobu Zdeněk Jandejsek připomněl, že hospodářská situace v našem státě je více než katastrofální, a to ne vlivem krize či přírodní katastrofy, ale záměrným chováním elit chtít ovládnout obyvatele planety. Naše hospodářsky negramotná vláda svým lokajským přístupem k anglo-saským vůdcům nás vede k ožebračování obyvatelstva a mediální lživou masáží se snaží ohlupovat národ a přimět ho k poslušnosti a primitivnímu myšlení. Ukázkou byla diskuze ministra financí u p. Tománkové na Primě k tzv. balíčku, který má „zlepšit“ hospodářskou situaci státu, tj. snížit deficit státního
účtu. Ministr financí jednoznačně prokázal absolutní neznalost fungování státu.
Prý si nebude si snad půjčovat na dotace velkých podniků a zadlužovat stát a korunu tomu nasadila p. Tománková, potřebuje Madeta 17 mil. dotací, když vykazuje zisk 247 mil.,
už ale neřekla, že produkují zboží za 7 mld. a tak zisk je 3,5 %, (tj. 3,50 Kč na 100 Kč výkonu) kolik
musí takováto firma investovat, aby stačila konkurenci?

Všichni dobře víme, že základními faktory přežití je voda, energie, potraviny. Všechny tyto faktory jsou záměrně negativně ovlivňovány k jejich nedostatku a tím k poslušnosti obyvatelů naší země.
Vláda hledá viníky zdražování potravin a vysoké inflace u zemědělců a potravinářů a záměrně lže a mlží, aby zmátla obyvatelstvo. Jak je možné vyrábět lacino, když všechny vstupy rostou v desítkách až stovkách %. Tyto nesmysly káží rádoby odborníci, kteří nemají nejmenší ponětí, jak
výroby probíhají a obyvatelstvu lžou a dehonestují producenty kteří dávají jídlo na stůl.

Novinář, bývalý šéfredaktor publicistiky České televize, ředitel programu slovenské televize TA3 a mediální expert Petr Bohuš velmi trefně popsal absurditu dnešních výstupů vlády na konkrétním případu představení „konsolidačního balíčku“ a vyzval všechny přítomné, aby i nadále mluvili se všemi lidmi kolem sebe, protože média neplní svojí funkci a z mainstreamu se ozývá pouze propaganda. „Vy jste ti novináři dnešní doby“, protože suplujete jejich práci. Každý z nás síří informace. „Kdyby média dělala práci tak, jak mají, tak bychom tu dnes nemuseli vůbec sedět“. dodal Petr Bohuš, který byl shodou okolností i členem Syndikátu novinářů, který zakládal a ne jehož etickém kodexu se podílel.

Vojenský analytik Martin Koller opět důrazně vyzval ke spojování odborníků a nikoliv politiků, kteří slouží cizím zájmům. Celá vlastenecká scéna je protkána mocichtivými skupinami, které jen mluví. Proč je největší pravděpodobnost vypuknutí války v Evropě už v červnu. Jaké to může znamenat hrozby, například biologické hrozby. Máme dva hlavní problémy a těmi jsou členství b NATO a EU. Jaké kroky jsou potřeba? Řešení jsou aktivistická (demonstrace na které bohužel naše vláda neslyší). Je potřeba se zbavit stran a straniček které si na vlastenecké strany jen hrají a mnoho z nich směřuje k Andrejovi Babišovi pro finance. Pseudovlastenců je plná alternativa. Proto je potřeba spojovat lidi a ne strany, což byl původní záměr Rady národní obnovy.

Jaké nové zákony potřebujeme?

 1. Zákon o všelidovém referendu
 2. Zákon o nadřazenosti státní ústavy všem mezinárodním aktům
 3. Zákon o nepromlčitelnosti zločinů z doby privatizace a z doby členství v NATO a EU.
 4. Zákon o účasti v cizích válkách
 5. Zákon o nezcizitelnosti vody, půdy

Rastislav Ruman, člen a kordinátor Slovenského národního obrození představili konkrétní kroky, které na Slovensku toto hnutí realizuje. Kroky se týkají hlavně připravenosti a bezpečnosti, ale i přípravy paralelního řízení, které by se v budoucnosti mohl účastnit řízení státu.

Další zahraničním hostem byl Peter Klissarov, filosof, politik a zakladatel Bulharské přímé demokracie, který věnoval několik let přípravě nových principů přímé demokracie, které sepsal a jeho kniha o přímé demokracii byla připomínkována více než třemi sty akademiky po celém světě.

Dalším hostem na půl z Bulharska a napůl z Čech byl i právník Dimitri Petrov, který popsal svoje zkušenosti z boje proti zlovůli úřadů a státní moci, se kterou již dlouhé roky bojuje.

Jaderný expert Jaroslav Novák otevřel téma válečných reparací které bychom měli obdržet od Německa. Předběžný odhad po přepočtu na dnešní měnu je 15 bilionů korun Od německé strany bychom mohli část této sumy vypořádat tím, že bychom od Němců odkoupili jejich jaderné elektrárny a také naší infrastrukturu.

Závěr konference patřil přednímu energetickému expertu Vladimíru Štěpánovi, který opět připomněl tři hlavní příčiny současné krize v ČR.

Špatné hospodaření vlády ČR, politická rozhodnutí nadřazená ekonomice, a nařízení EU.

Špatné je rozhodnutí naší vlády o zvýšení daně z nemovitostí a dalších daní jako DPH a daně z příjmu od roku 2023. Zadlužení státu nesníží, ale zhorší životní úroveň obyvatelstva a sníží se i průmyslová výroba a zdraží potraviny. A EU přidává další hřebík do rakve, v roce 2022 schválila uhlíkovou daň na nemovitosti. Od roku 2027 nemohou být budovy, které nemají energetický štítek na úrovni E a níže, pronajaty ani prodány. Navíc jejich vlastníci budou platit vyšší daně, ale i pokuty. Kdo na to nebude mít, bude mu dům vyvlastněn státem. Tito
lidé se v počtu třeba i 15 osob přesunou do jednoho domu, kde už budou platit výrazně nižší daně. Nebude kde bydlet, protože od roku 2033 budou budovy muset mít štítek na lepší úrovni než C, co už splní málokterý dům. To samé bude platit i pro výrobní budovy, takže průmysl zanikne, a úlohu lidí převezmou roboti. Dopravu postihuje zvyšování povinného ručení a dálničních známek. Další uhlíková daň bude uvalena na pohonné hmoty. I auta ztratí hodnotu a využívání osobních aut může i skončit. Respektive zůstane zachováno sdílení elektroaut. Osobní vlastnictví tak prakticky skončí. Výše uvedené schválila česká vláda a náš demokratický tisk se o tom jaksi zapomněl zmínit. Nebo že by to zakázala cenzura?


Druhý příklad je z energetiky. ČEZ a další společnosti oznámily, že v průběhu roku 2023 skončí fixované ceny energie pro cca 1 milion lidí, kterým se i výrazně zvýší zejména ceny elektřiny. Naše vláda od roku 2024 přestane platit 18 mld. Kč na obnovitelné zdroje a výrazně zvýší poplatky za využívání sítí, to přinese nárůst cen elektřiny od roku 2024. ČEPS distribuce investuje do sítí 400 mld. Kč, takže nárůst cen elektřiny bude pokračovat řadu let. Důvodem je nekontrolovaná výstavba solárních elektráren, které jsou nespolehlivé. Od roku 2010 do roku 2030 platíme majitelům solárních elektráren výkupní cenu elektřiny, což nás dle ERÚ bude stát 800 mld. Kč. I když budeme na tento tunel století platit ještě do roku 2030, už naše vláda vytváří další. Energetická koncepce založená na solárech a tepelných čerpadlech nutné povede k tomu, že ceny elektřiny dále výrazně stoupnou a kvůli nedostatku zdrojů bude elektřina vypínána, v Německu už od rok 2024. Ceny plynu jsou ani
ne poloviční než ceny elektřiny, EU a česká vláda ale rozhodly, že využívání plynu skončí nejen pro nové domy. Když se Vám porouchá plynový kotel, tak ho nebudete smět opravit, a musíte si nainstalovat tepelné čerpadlo. Výsledkem bezemisní energetiky tedy bude extrémně vysoká cena elektřiny a její nedostatek. Tato bezemisní koncepce přinese ještě vyšší emise škodlivých látek než dosud, Německo má už podíl bezemisních solárních a větrných elektráren na úrovni 50%, a výše emisí v roce 2022 je vyšší než v roce 1990, kdy se elektřiny vyráběla jen z fosilních paliv a jaderné energie.

Existuje nějaké řešení? Ano, krize v ČR je uměle vyvolaná, je nejhorší v EU, a lze jí proto stále ještě výrazně zmírnit. Nevěřte tomu, že krize musí trvat dlouho. Základním nástrojem našeho programu je vyřešení krize v energetice, ekonomice, zemědělství, vodním hospodářství a lesnictví, kde se krize projevila nejvíce. Nelze předat lesy na EU, ale využít je pro průmysl a obyvatelstvo.
Máme nejnižší podporu průmyslu, tak jim zvýšíme daně. Průmysl ČR musí mít ale stejné ceny jako zahraniční konkurence, jinak zanikne. Chyby vlády nutno rychle vyřešit. Volkswagen se prý stahuje z ČR, ČR jim nemá co nabídnout. Oni nám prodávali (jí) plyn za trojnásobné ceny, máme ale stále 3x nižší mzdy a oni se stahují? Co na to vláda?


Základní příčinou krize jsou vládou zastropované ceny energie, její odstranění je proto
možné jenom opatřeními v energetice, což vláda zcela ignoruje, zvyšování daní dále
poškodí ekonomiku a sníží životní úroveň obyvatelstva, zadlužení státu nesníží. Daňové úspory vlády mají přinést desítky mld. Kč, možná opatření v energetice, které chceme realizovat, úspory stovek mld. Kč. Vláda se ale opatřením v energetice brání, přitom stačí přijmout opatření jako v jiných státech EU, a ceny elektřiny a plynu klesnou na polovinu. Není přijatelné, aby elektřiny se v ČR vyráběla nejnižší náklady a prodávala odběratelům za nejvyšší ceny v Evropě. ČEZ, snížení spotřeby energie a dřevo z lesů se musí stát základními nástroji. Ceny energie pro odběratele ČR pak klesnou až o 50%, inflace se vrátí na úroveň několika procent a ceny zemědělství se sníží o desítky procent. To vše do několika roků. Balíček vlády z května 2023 lze do značné míry zrušit.


Proč?

Dle Eurostatu v 2022 v SR zdražil plyn o 18%, v Polsku o 21%, v ČR o 231%. Našimi
nástroji jsou snížení zastropování cen, regulace cen, odchod z lipské burzy, resp. její
nevyužívání, nákup poza. Nekupujeme ideově závadný plyn napřímo z Ruska, ale z Německa přes překupníky. V ČR jsou ceníkové ceny nereálně vysoko, aby dodavatelé pobrali dotace. Jsme jediní v EU. Musíme sehnat levný plyn, jako ostatní státy EU. Zadlužování státu se nesníží, bude se zvyšovat. Vláda řeší snížení deficitu státního rozpočtu o desítky mld. Kč, přitom ale stát dále zadlužuje o stovky mld. Kč. Přijal půjčku od EU 265 mld. Kč. Poskytl záruku za půjčku EU Ukrajině, která zřejmě nebude splacena. Poskytl dotaci ČEZ 74 mld. Kč. A poslední půjčka? Proč si vláda chce půjčovat dalších 45 mld. Kč na investice do vzdělání, místo aby efektivně využili dotace EU? Co si o nás myslí svět? Mezinárodní měnový fond před pár dny zveřejnil, že díky špatné politice české vlády to dopadne s českým průmyslem špatně. Firmy odejdou z ČR nebo zkrachují. Evropská komise 16.2.23 napsala,  česká ekonomika je odstrašující příklad. A banka Nomura upozornila, že ČR se řítí do strašlivé katastrofy už v roce 2023. Ale Forum24 uvedlo, že ČR není v žádné krizi, a měli dostat dotaci od vlády. Co na tu dezinformaci říká cenzura?
Naši politici nic z výše uvedeného řešit nebudou. Příkladem je SR, Hnutí p. Uhríka. My ho nemáme, ale jsme schopni ho rychle založit. S tím rozdílem, že nemůžeme řešit jen politiku, ale i ekonomiku. Máme vrcholné odborníky na ekonomiku, energetiku a další obory, musíme mít, jinak budeme zničeni jako stát i občané. Vzor musíme hledat v podobně velkých státech EU jako jsou Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko. Jak v ekonomice, tak i v postojích k Ukrajině. ČR by se programově měla stát neutrálním státem. Pro realizaci našich cílů musíme získat tak velkou podporu lidí, abychom náš program prosadili. Musíme zvednout lidi, nic jiného nám nezbývá, politici nám nepomohou. Žádná z existujících stran snad s výjimkou SPD náš program neprosadí, ani nechce. S vládou Fialy nelze jednat.

Red- PA


Podobné příspěvky