Petice na obranu svobody slova a svobody vědeckého bádání v souvislosti s kauzou Marka Hrubce


Jsme znepokojeni mediální diskreditací s politickými tlaky, které vedly k odvolání PhDr. Marka Hrubce z pozic ředitele Centra globálních studií na Filosofickém ústavu a koordinátora výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ na Akademii věd ČR.

Známe ho jako filosofa a sociálního vědce, který prostřednictvím dialogu usiluje o vzájemné pochopení různých společenských uspořádání, kultur a civilizací a o odstraňování napětí mezi nimi.

Filosof a sociální vědec Marek Hrubec

Považujeme za důležité, aby nebyla potlačována svoboda vědeckého myšlení, vyjadřování a výměny názorů. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, garantuje v článku 15 odst. 2 svobodu bádání. Článek 17 odst. 1 zaručuje také svobodu projevu.

Obracíme se na Komisi pro etiku vědecké práce Akademie věd ČR, aby nepodlehla politickým a ideologickým tlakům a hájila svobodu slova a svobodu vědeckého bádání Marka Hrubce a jeho kolegů, aby mohli opět vykonávat své činnosti jako dříve.

Za Občanský a odborný výbor Brno – Dušan Krátký

Petici můžete podepsat zde:

https://www.petice.com/obrana_svobodneho_vdeckeho_badani_vyzva_eticke_komisi_akademie_vd_r?uv=40862990#

Kauza akademika Marka Hrubce

Akademicko-mediální kauza filozofa a sociologa Marka Hrubce otevírá v jeho případě otázku ohrožení svobody vědeckého bádání pod ideologickými a politickými sinofobními vlivy. Krátce řečeno pražské kavárně a s ní spojeným bakalovým médiím začalo vadit, že akademik Marek Hrubec, který donedávna vedl na akademii věd výzkumný program „Globální konflikty a lokální souvislosti“ nedochází při svém výzkumu ke stejným závěrům jako pražská kavárna napojená na ambasádu USA a ve svých závěrech neodsuzuje hlavní nepřátele Západu jako je Čína a Rusko. Rozhodli se proto, že musí skončit a bude nahrazen někým loajálnějším k zájmům USA a Bruselu.

Už na podzim minulého roku rozpoutala média hlavního proudu v čele se serverem Aktuálně.cz proti akademikovi kampaň, ve které se filosofa snažili vylíčit jako proruského a pročínského extremistu, který dokonce neváhá publikovat, jaká drzost v jejich očích, i v jiných než našich a západních médiích, například v čínských. Samozřejmě, že nechybí ani obvyklé obvinění z hříchu největšího tedy že dostatečně neignoruje tzv. dezinformační weby a některým konkrétně Literárním novinám, dokonce poskytuje rozhovor a publikuje v nich své články.

Kauza začala koncem října 2021, kdy na Akademii věd zaznělo zpochybnění Literárních novin a webu Literárky.cz jako vhodného prostoru pro uveřejnění audio-rozhovorů pracovníků a spolupracovníků Hrubcova výzkumného programu. Vzápětí o věci začal psát web Aktuálně.cz.

Podle bakalova webu se vědec provinil ještě horšími herezemi proti vládnoucí globalistické ideologii. Je mu vyčítáno, že je podobně jako jiní respektovaní vědci ze zemí střední Evropy členem mezinárodní akademické rady China-CEE Institute, který je registrován v Maďarsku. Individuálně za svoji osobu se jednou za rok zúčastňuje zasedání rady a doporučuje, jak dále provádět výzkum.

Dalším bodem, na který web Aktuálně.cz upozorňuje, je že pro zmíněný maďarský institut píše externě analýzy i jeden badatel z Filosofické fakulty UK, který v minulosti vystopoval aktivně proti Evropské unii a je označován médii hlavního proudu je onálepkován jako český nacionalista.

Není divu, že pražská kavárna spolu s bakalovými médii dosáhla svého a pod ideologickými a politickými tlaky došlo v Akademii věd České republiky v polovině listopadu minulého roku k odvolání Marka Hrubce z pozice ředitele Centra globálních studií a koordinátora velkého výzkumného programu realizovaného na řadě ústavů. Dodejme, že až do mediální kauzy, byl Hrubec se svými vědeckými týmy pozitivně hodnocen. Ve zprávě Filosofického ústavu se uvádí, že se teď případem bude zabývat etická komise. Legitimní je v tomto okamžiku otázka, proč se nejprve odvolávalo a teprve nyní se bude zkoumat. Platí snad presumpce viny? Doufejme, že etická komise dospěje k závěru o neadekvátním odvolání.

Marek Hrubec odmítá omezování svobody vědeckého bádání, jak mu tuto svobodu garantuje Listina základních práv a svobod, jež je součást ústavního pořádku. Na jeho podporu už se vzedmula vlna solidarity, kdy své podpůrné dopisy na Akademii napsali osobnosti z ČR, Slovenska a dalších evropských zemí. Podpora přichází i z Ameriky a Asie.

Doufejme, že etická komise dospěje byť i dodatečně k tomu, že Marek Hrubec bude moci znovu vykonávat všechny činnosti na Akademii věd jako dříve. Anebo muset některé nyní nepohodlné vědecké aktivity praktikovat už jen jako disident?

(Red – PA)


Podobné příspěvky