Stovky policistů, hasičů a dalších členů IZS protestovaly před ministerstvem vnitra proti povinnému očkování


Stovky členů integrovaného záchranného systému (IZS) protestovaly před budovou ministerstva vnitra v Praze na Letné proti povinnému očkování. Policisté, hasiči, zdravotníci a další členové IZS tak vyjádřili svůj odmítavý postoj proti povinné vakcinaci, do které je Fialova vláda nutí. Spadají totiž do vybraných profesních skupin, na které se podle vládní vyhlášky tato povinnost vztahuje.

Podle protestujících členů IZS, kteří se zúčastnili i předešlých akcí hnutí odporu na Václavském náměstí organizovaných iniciativou Chcípl PES a dvacítkou dalších stran, spolků a iniciativ, je ale toto jednání vlády v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Demonstrace na Letné 13.1.2022

Protesty na Letné organizoval tentokrát Institut Pro Libertate v čele s právníkem Tomášem Nielsenem, který se spolu s Jindřichem Rajchlem, který na akci rovněž vystoupil, za členy IZS dlouhodobě staví. „Na konci roku jsme dvakrát oslovili pana ministra s žádostí o jednání. Chtěli jsme s ním diskutovat o tom, proč jsme proti povinnému očkování a diskriminaci na pracovišti. Do dnešního dne nám pan ministr žádný termín nedal,“ prohlásil Nielsen.

Protestující policisté na akci oznámili, že připravují vznik odborové organizace, která by dostatečně hájila jejich práva. Prozatím tuto roli supluje právní institut Pro Libertate, který však ministerstvo vnitra za partnera nepovažuje, neboť podle jejich názoru nesplňuje všechny náležitosti odborové organizace. 

Tomáš Nielsen – Odbory Pro Libertate

Mezitím policejní prezídium vyhlásilo, že policisté, kteří se účastnili protestních akcí proti covidové totalitě na Václavském náměstí, budou postiženi a bude proti nim zahájeno kárné řízení. To ostře odsoudili nejen účastníci úterní demonstrace proti přijetí novely krizového zákona před sněmovnou, organizované iniciativou Chcípl PES a spojenci, ale také jejich kolegové a právníci, kteří ve čtvrtek 13. ledna v odpoledních hodinách na demonstraci před ministerstvem vnitra vystoupili.  

„Dvakrát jsme písemně žádali pana ministra o setkání, protože jsme mu chtěli vysvětlit, proč jsme proti povinnému očkování proti nemoci covid-19, proč jsme proti diskriminaci na pracovištích a proč jsme proti jakémukoli nátlaku, který je vůči nám veden. Zatím jsme nedostali žádnou jinou odpověď, než že nás ministerstvo neuznává,“ řekl demonstrantům předseda organizace Pro Libertate Tomáš Nielsen.

Demonstrace před budovou ministerstva vnitra na Letné byla další akcí hnutí odporu proti covidové totalitě, ke kterému se přidává stále větší část společnosti, včetně mnoha profesních skupin, které podepisují deklarace ve kterých odmítají povinné očkování a omezování lidských práv a svobod. Kromě členů IZS podobnou deklaraci vydali také lékaři, zdravotníci, učitelé, právníci a studenti,  kteří odmítají nástup nové totality pod záminkou proticovidových opatření. 

https://fb.watch/ayrU2r7wV8/

(Red – PA)


Podobné příspěvky