|

Přepisuje mRNA vakcína naše DNA? Může se v těle spustit opětovná výroba spikeproteinu?


Přední imunolog a nanobiotechnolog Jaroslav Turánek předkládá nové informace z výzkumu mRNA technologie. Není jediný, kdo se obává, že tato technologie byla naprosto nevhodná pro vakcinaci. Švédská studie prokázala, že asi do jedné hodiny po inkubaci jaterních buněk se prostřednictvím reverzní transkripce přepsala a inkorporovala mRNA do DNA. Pokud se tento mechanismus prokáže „in vivo“, tedy u člověka, pak nemáme informace o tom, jestli nemůže dojít k opětovné znovu aktivaci genu a tím dojít k opětovnému vytváření spike proteinu v těle.

Bill Gates hovořil o výzkumech tzv. jedlých vakcín, kdy by si spikeprotein (antigen) tvořily přímo rostliny, které by byly konzumovány člověkem. Podle profesora Turánka není tento proces, kdy by orálně podávané antigeny navodily „imunitu“ vůbec jednoduchý.

Na dotaz, kroč má někdo po očkování silné příznaky a někdo ne pan profesor Turánek odpověděl, že prvním vysvětlením je, že při právní kampani, kdy nebyla vakcína oficiálně schválena a kdy byla současně testována ve třetí fázi (dvakrát zaslepená studie, kdy pacient ani lékař neví jestli podává účinnou látku) mohly jednotlivé šarže obsahovat i placebo, zná s to nikdo nezkoumal, takže to nelze ověřit. Dále zmínil i fakt, že tato technologie vyžaduje velmi striktní podmínky zacházení a skladování (chlad atp.), které nemusely být vždy dodrženy a protože molekula mRNA je křehká, mohlo dojít k jím poškození. Protože nikdo nezkoumal kolo aktivních molekul mRNA ve vakcínách skutečně je, takže se obsah aktivní očkovací látky mohl vlivem skladování velmi lišit, takže transfekce takovou vakcínou mohla být nedostatečná, aby vyvolala reakci. Poslední variantou proč u některých lidí nedošlo k nežádoucí reakci je, že někteří jedinci mají tak odolný imunitní systém, že brání přepisu cizorodé mRNA.

Tyto a další zajímavé informace najdete v rozhovoru.

RED-PA


Podobné příspěvky