Tisíce nepodvolených občanů zaplnily při demonstraci proti covidové totalitě hlavní náměstí v Plzni


Demonstrace proti covidové totalitě pokračovaly v neděli 16. ledna v Plzni. Náměstí republiky zaplnily tisíce občanů, kteří požadovali ukončení vládních restrikcí a konec omezování občanských práv a svobod ke kterému u nás tak jako v celé Evropě dochází. Akce navazovala na sérii pražských i regionálních demonstrací, které organizovalo více než dvacet stran, hnutí a spolků odmítajících totalitní praktiky Fialovy vlády.

Velitel národní domobrany plzeňského kraje Daniel Šváb, který celou akci „Probuďme Plzeň“ spolu s vlasteneckými spolky v Západních Čechách zorganizoval, mohl při pohledu na zaplněné náměstí konstatovat že „Plzeň je probuzená“. „Dost bylo sametu. Je načase aby se lidé přestali bát vlády a aby se vláda začala bát lidí, “ vyzval přítomné regionální velitel domobrany. „Je třeba být před vládními a ministerskými budovami ve všední dny a v pracovní době a zvolit způsoby, které svou účinností jsou už historicky vyzkoušené,“ uvedl za bouřlivého potlesku zaplněného náměstí Šváb.

Zároveň upozornil na to, že původce současné diktatury je třeba hledat v globálních strukturách. „Uvědomujeme si, že to co se děje není vina jen naší vlády a vlád ostatních zemí ale nad nimi působících bruselských a amerických lumpů. Jedinou možností jak se z jejich vlivu dostat je vystoupit z Evropské unie.“

Celostátní velitel Národní domobrany Marek Obrtel vyzval přítomné, aby si dobře zapamatovali jména strůjců současné totality. Zároveň upozornil na fakt, že pokud bude současná vláda pokračovat v nastoleném totalitním kurzu budou se hledat způsoby jak se této diktatuře postavit. „Pokud se to nepovede normální cestou, budeme muset národ probudit a provede se to cestou jinou,“ uvedl mnohoznačně bývalý podplukovník a účastník mnoha zahraničních misí Marek Obrtel.

Marek Obrtel

Dětská lékařka Anna Urbanová prohlásila, že mezi lékaři neexistuje diskuse a varovala před očkováním dětí. Lékárnice Pynelopi Cimprichová varovala před snahou vlády zničit český stát a upozornila na nebezpečí korespondenční volby, kterou se vláda snaží prosazovat.

Za zdravotní sestry vystoupila Petra Rédová a za vojáky z povolání armádní zdravotní sestra Martina Koďousková, která upozornila na to, že hnutí odporu proti povinnému očkování sílí i v armádě. Pečovatelka Věra Bouřová, vyzvala všechny nespokojené zaměstnance, aby se nepodvolili očkovací mašinérii a postavili se na odpor. Za pracovníky v sociálních službách vystoupila Milada Michalcová, která se stará o postižené děti, která stejně jako její kolegyně odmítla povinné očkování a Denisa Matláková vystoupila za studentskou iniciativu Změna Matrixu (www.zmenamatrixu.cz).

Náměstí republiky Plzeň 16.1.2022

Vít Skalský z vlastenecké platformy Česká Plzeň nazval současný systém tyranii a prohlásil, že současný systém liberální demokracie je na sestupu. Zároveň vyzval přítomné, aby monitorovali strůjce nastupující totality ve svém okolí. Zpěvák Tomáš Ortel vyzval lidi k jednotě a zbavení se strachu. Na demonstraci před katedrálou sv. Bartoloměje vystoupili i zástupci učitelů, studentů a členů IZS.

V závěru vystoupil právník Jindřich Rajchl, který tak jako na předešlých akcích burcoval lidi k odvaze a současný režim charakterizoval jako pandemii hlouposti, arogance, cenzury a diktatury. Tisíce lidí se po skončení proslovů vydaly na pochod Plzní.

Záznam z nedělní demonstrace:

https://fb.watch/aA_3Qd9NY4/

(Red-PA)


Podobné příspěvky