Odborná konference o covid 19 přinesla rozsáhlou debatu odborníků


Odborníci na 1. Československé konferenci – COVID-19, která se ve čtvrtek 27. ledna sešla v Praze vyslali jasný signál, že debata o celé problematice nemoci a dopadu na společnost se musí otevřít širokému spektru názorů a žádný odborný názor nesmí být z této diskuse vyčleňován jak se to poslední dva roky děje. Na konferenci, která se ve třech blocích věnovala dopadům celé problematiky COVID 19 na jednotlivce a společnost v globalizovaném světě se sešlo zhruba 150 účastníků, převážně z řad odborné veřejnosti, kteří zcela zaplnili sál Ateliérů VAC v Praze.

1. Československá konference covid 19 přinesla rozsáhlou debatu odborníků

O své poznatky o covidu – 19 a jeho medicínských a společenských dopadech se s odbornou veřejností podělili špičkoví vědci, kliničtí lékaři, právníci a další odborníci z ČR a Slovenska. Na konferenci mimo jiných vystoupili prof. Jaroslav Turánek, prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří Beran, prof. Omar Šerý, prof. Eliška Sovová, prof. Michal Klíma, MUDr. Hana Zelená, MUDr. Soňa Peková, MUDr. Lukáš Pollert, MUDr. Andrea Málková, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnozí další. Záštitu nad konferencí převzala senátorka MUDr. Alena Dernerová.

První část konference se zabývala imunitní odpovědí proti infekčnímu onemocnění covid 19,  vakcínami a jejich jednotlivými typy a také možnými vedlejšími účinky a analýzou těchto vakcín. Hovořili zde odborníci na slizniční imunitu, na dětskou imunitu a na terapii proti covid 19. V druhé části pak vystoupili lékaři z první linie, kteří přítomné seznámili se svými poznatky o infekci covid 19 i o účinku vakcín. Promluvili zde kardiologové, neurologové, pediatři, a další odborníci. Poslední část vědecké konference se zabývala dopady této epidemie na naši společnost i na jednotlivce.

Oficiální média konferenci ve většině případů spíše bojkotovala

Imunolog Jiří Šinkora je přesvědčen, že nakažení covidem vyvolává silnější imunitu než očkování. „Znovu a znovu se přesvědčujeme o tom, že prodělání onemocnění nebo samotné nakažení SARS Cov 2 respiračním virem, vyvolává daleko pestřejší a silnější imunitu než očkování. Má to několik příčin. Jedna z nich je ta, že tento virus je slizniční a reprodukuje se na sliznici, odkud se dál nešíří a jeho existenční strategie je násleující: nakazit, replikovat se a odejít. Tento virus není dobyvatel ale cestovatel. Vakcíny, které jsou do svalu vpravovány injekčně, vytváří tzv. systémovou imunitu, která nezajistí imunitu na površích, tedy na sliznicích a proto se očkovaný člověk může nejen nakazit, ale zároveň může nemoc dále přenášet.

Podle vakcinologa a imunologa profesora Jaroslava Turánka je problémem vakcín proti covidu, že neumí navodit slizniční imunitu. „U virových respiračních chorob hraje slizniční imunita zásadní roli a brání průniku viru do organismu a dále potom jeho šíření v organismu. Proto je slizniční imunita klíčová při obraně organismu. Problém s mnoha vakcínami je, že neumí navodit slizniční imunitu, neboť většinou navodí pouze systémovou protilátkovou imunitu.“ Vakcínám podle něho chybí schopnost,  navodit také řádnou slizniční imunitu.

Prof. Jaroslav Turánek

Podle zakladatele Paralelní lékařské komory Miroslava Havrdy je důležité, aby došlo k zásadní diskusi mezi odborníky z vládní komise a nezávislými odborníky. „Měl by to být férový, odborný a nepolitický duel mezi skupinou odborníků ministra zdravotnictví a skupinou odborníků Paralelní lékařské komory.“ Duel by měl podle něho probíhat tak, že na pět předem známých otázek každý z účastníků obou stran přinese svoji odpověď. „Každý účastník bude mít jednu otázku a dvojice bude soutěžit o přízeň publika, což bude až 500 lékařů, aby je přesvědčil, že jeho názor je lepší a kvalitnější.“ 

Na konferenci vystoupili kromě lékařů také ekonomové, právníci, členové záchranných složek, studenti, ale také novináři z médií hlavního proudu, kteří přítomné informovali o cílených manipulacích, jako například novinářka Markéta Dobiášová, která se s účastníky ve svém příspěvku „Role médií v kritických situacích“ podělila o své zkušenosti z redakcí mainstreamových médií v době epidemie, o úpadku principů vyvážené žurnalistiky a o svém rozhodnutí opustit mainstream.

Konference objektivně zhodnotila situaci během uplynulých dvou let a nastínila východiska jak vyvést společnost ze současné krize, ve které se dnes nachází, uklidnit občany a přestat s rozdělováním společnosti na vakcinované a nevakcinované.   

Záznam z celodenní konference zde:

(Red- PA)


Podobné příspěvky