|

Romové mají odpor k nacismu, proto mezi nimi a Ukrajinci roste napětí. Romové chtějí mír!


Klára Samková, právnička, politička, občanská aktivistka a bývalá poslankyně za Nezávislou romskou iniciativu, velmi přesně popsala pro Paralelně.cz vznik současného napětí mezi romskou komunitou a Ukrajinci. Romové mají historickou zkušenost z druhé světové války, kdy byli jejich předci vyhlazeni v koncentračních táborech. Proto mají odpor k jakýmkoliv projevům nacismu a částečně viní Ukrajince z rozpoutání války.

Vláda se snaží veřejnosti vnutit konstrukt, že se Romové bojí o snížení dávek díky velmi štědré podpoře uprchlíků z Ukrajiny. Přitom hlavním důvodem tohoto napětí je strach Romů z opakování nacistických zvěrstev druhé světové války. U Romů je stejně jako u Židů tento strach hluboce zakořeněn, protože byli Hitlerem likvidováni. Klára Samková zmínila i další důvody vytěsňování romské komunity ze společnosti a jejich paralelu s dnešním bojem proti cenzuře, represím a dvojímu metru.

Za zmínku stojí i část rozhovoru, která se věnuje sorošizaci romské otázky a úloze Open Society Fondu v další destabilizaci romské komunity a k prazvláštním úlohám pseudoneziskovek typu Člověk v tísni, které pod pláštíkem humanismu vysávají peníze určené pro romskou komunitu.

Na závěr rozhovoru Klára Samková připomněla demonstraci na Letenské pláni 25. listopadu 1989, kde stáli Romové vedle Václava Havla a zaplněná Letná volala: „Romové jsou s námi! Buďme s nimi.“

Red-Pa


Podobné příspěvky