|

Světový sionismus. Jan Campbell ukazuje na příkladu Izraele a Palestiny, jak probíhá světové řízení. Bude Evropa další v řadě?


Další ze série rozhovorů s politologem, analytikem a vysokoškolským pedagogem Janem Campbellem jsme věnovali Světové sionistické organizaci, která byla založena v roce 1897 na Prvním sionistickém kongresu, který se konal 29. srpna – 31. srpna v Basileji, ve Švýcarsku. Sionistická organizace sloužila jako zastřešující organizace pro sionistická hnutí, která měla za cíl vytvoření židovského státu v oblastí známé jako Palestina. Theodor Herzl, který s Maxem Nordanuem zorganizoval první kongres, později poznamenal do svého deníku:

Kdybych měl shrnout Basilejský kongres do jediné věty – kterou se budu střežit vyslovit veřejně –, byla by následující: V Basileji jsem založil Židovský stát. Kdybych to řekl dnes nahlas, odpověděl by mi všeobecný smích. Možná za pět let, ale určitě za padesát to bude vědět každý“.

Když byla o 51 let později, 14. května 1948 vyhlášena nezávislost Státu Izrael.

Jak to, že mohl Teodor Herzl předpovědět vznik státu Izrael s takovou přesností?

Jak fungují globální řídící procesy? A co Evropa? Dokážeme odbočit z trajektorie jejího zániku?

Jan Campbell přináší opět svůj pohled obohacený letitými zkušenostmi z nejvyšších pater světových organizací a institucí.

Jan Campbell řídil do listopadu 2014 poradenskou firmu Campbell Concept a působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE. Mimo jiné vedl koordinační kancelář EU programu Tacis a působil jako poradce Evropské unie u dvou předsedů vlád. Profesionálně působil v řadě zemí včetně Británie, Itálie, Švýcarska, Malajsie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Ruska, Česka a Německa. V Rusku obdržel čestný titul profesora Uralské státní agrární univerzity a je zahraničním členem Ruské akademie přírodních věd. Na Slovensku se stal nositelem ceny Zlatý Biatec za rok 2014 za „prezentaci zcela nových pohledů na minulé i současné události. Tuto cenu získal například ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov a podobné osobnosti, včetně laureátů Nobelových cen.

Red-PA


Podobné příspěvky

Jeden komentář

 1. Malá ukázka, 15sekund záznam, sionistického zla, tedy izraele, nejpodlejšího útočníka a vraha v dějinách…:
  https://hrdinovesteckou.cz/files/1_4677.mp4
  ..bez komentáře, + Gaza se stává „dětským hřbitovem“, počet mrtvých civilistů dosáhl přesáhl 12 000 (z toho 40% dětí – viz video výše)…

  “Jak důvtipní byli naši staří Mudrci, když nám řekli, že k dosažení cíle se nesmíme bát použít žádného prostředku, ani nemáme počítat oběti. Nikdy jsme nepočítali oběti těchto nežidovských zvířat, i když mezi obětovanými bylo také mnoho našich lidí. Tím jsme ovšem našemu národu zajistili ve světě tak mocné postavení, že se o tom nikomu ani nesnilo.” …
  (Protokoly sionských mudrců 15, 12)

  Z Talmudu:
  Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“
  Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“
  Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“
  Zohar II, 4b: „Porodnost Nežidů musí být masivně potlačována.“
  Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat Nežidy.“
  Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“
  Yebamoth 98a : “Všechny nežidovské děti jsou zvířata.”
  Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“
  Abodah Zara 26b: „Nejlepší z Nežidů musí být zabiti.“
  Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“
  Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“
  Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“
  Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý Žid bude mít 2800 otroků.“
  Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil Nežidy v lidské podobě, protože Židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit Židovi neustále.“,

  “Malý židovský národ si troufá stavět na odiv nesmiřitelnou nenávist vůči všem národům, vždy pověrčivý, vždy chtivý zmocnit se lstí majetku jiného, pokorný v neštěstí, zpupný v úspěchu. Židé jsou nejhorší ničemové, jací kdy špinili povrch této Země.”
  (Voltaire)

Komentáře jsou uzavřeny.