|

Istanbulská úmlouva je ohromnou hrozbou pro naše tradiční hodnoty. Jak dlouho hodlají debilizovat nás a naše děti?


Zdeněk Chytra, místopředseda spolku Tradiční rodina přijal pozvání Paralelně.cz, aby nám přiblížil úskalí důvodové zprávy k Istanbulské smlouvě, kterou chce naše vláda stihnout podepsat ještě v letošním roce.

Istanbulská úmluva, tento „nevinný“ dokument o potírání násilí na ženách se díky své důvodové zprávě změnil na pokus o indoktrinaci společnosti agresivním feminismem a genderismem, který otevírá brány pro likvidaci našich tradičních hodnot jako je rodina a vztahy obou pohlaví.

Jaké hlavní výhrady má laická i odborná veřejnost k této smlouvě:

  • namísto ideálu vzájemného harmonického soužití staví muže a ženy proti sobě jako soupeřící strany
  • přisuzuje chlapcům a mužům automaticky násilnické sklony a žádá jejich převýchovu od útlého dětství
  • považuje násilí na ženách za charakteristický prvek života společnosti bez ohledu na realitu
  • žádá absolutní rovnost mezi pohlavími bez respektu k jejich biologicky podmíněným odlišnostem
  • po staletí vytvářené rodinné a společenské vazby považuje za překonané stereotypy a předsudky
  • poskytuje aktivistickým nekontrolovaným neziskovkám rozsáhlou působnost v naplňování cílů úmluvy a žádá státy o poskytnutí značných finančních prostředků na jejich činnost atd.

Red-PA


Podobné příspěvky