|

80. výročí bitvy o Kyjev – historické souvislosti s advokátem Luďkem Růžičkou


Češi po boku Sovětů

Českoslovenští vojáci bojovali za druhé světové války po boku spojenců na všech světových frontách a samozřejmě rovněž v sovětském svazu. V kontextu současného dění na Ukrajině není od věci připomenout, že před 80 lety osvobozovali i Kyjev od nacistů právě českoslovenští vojáci. Jde o jedinou Evropskou metropoli, kterou Čechoslováci dobili. 

 Bitva o Kyjev trvala od 3. do 6. listopadu roku 1943 a byla součástí mohutné ofenzívy sovětských vojsk, která od srpna do prosince 1943, probíhala na obou březích řeky Dněpr. Právě bitva o Dněpr patřila k nejkrvavějším střetnutím druhé světové války, která si od obou bojujících stran vyžádal nejméně kolem 400 tisíc padlých.

 Osvobození Kyjeva v ní představovalo významnou kapitolu, do níž se zásadním způsobem zapsala první československá samostatná brigáda. Původně měla být začleněná až do druhého sledu útoku s cílem chránit pravý bok, útočící sovětské brigády a měla fungovat jako její záloha. S tím ale nesouhlasil její tehdejší velitel plukovník Ludvík Svoboda, kterého můžete znát jako budoucího československého prezidenta. Ludvík Svoboda musel do slova vybojovat našim mužům možnost bojovat. 

Nešlo při tom jen o samotný vojenský rozměr. Bitva měla i politický význam. 

Prezident Edvard Beneš mohl úspěchy naší armády využít na mezinárodním poli k poválečnému vyjednávání o tom, za Československo zůstane Československem. 

Tuto událost na její nedávné výročí si připomínáme spolu s Luďkem Růžičkou, který se dlouhodobě zabývá nejen událostmi z doby druhé světové války, ale také souvislostmi s dnešními událostmi.

V jakém kontextu jsou tehdejší události podobné těm dnešním a v čem rozdílné?

Jaký je vývoj situace na ukrajině?

Jaká je realita vs. propaganda vedená českými médii a vládními odborníky a analytiky?

Je Rusko pro ČR hrozbou?

Red-PA


Podobné příspěvky

6 Komentářů

 1. Zapůjčte někdo, prosím, tomu málo vzdělanému przniteli českého jazyka a pravopisu zvláště (jinak autorovi článku), Pravidla českého pravopisu. Zatrhněte mu především kapitolu i/y!

 2. Fuj na Kyjev a Ukrajinu! Vy cíleně mlčíte o genocidě Palestiny?! Doteď žádná diskuse k tématu?..no tááákk….. IZRAEL JE SIONISTICKÉ ZLO!

  1. Tato palestinci jsou samo dobro co bambulo? Proto je všude ,,vítají s otevřenou náručí“…

   1. https://i.postimg.cc/t4gPDM68/CZkotas-lol.gif

    Pár postřehů, jako doplněk..A ODPOVĚĎ NA KONEC:

    0) Studujte do hloubky a sám se doberete faktu, že tzv. Hammás založily Mosad a CIA v osmdesátkách proti Arafatovi

    1) Palestinci jsou semitský národ, jeden ze 12 semitských kmenů, které jsou odvozeny od původního osídlení Kanaánu/Judeje a nejde tudíž o Araby z Arabského poloostrova. To je také jeden z důvodů, že žádná okolní arabská země nechce přijímat palestinské uprchlíky, protože jde o Semity, kteří mají blíže k biblickým Židům (Sefardům) a k Peršanům než k Arabům. Palestinci (bibličtí Filištínci) jsou Semité, kteří mají část genů odvozených od Peršanů (Íránců), a proto se jim asi ve 30% případů rodí dětí s pronikavými árijskými, perskými rysy. Mimochodem, slovo Aar’yan znamená v perštině “urozený, vyvolený” a má souvislost právě s bílými rysy u Palestinců, Libanonců a Peršanů (Palestinci se velmi dlouho mísili s Araby, kteří přišli z Arabského poloostrova do prostoru Kaanánu, později Judeje a ještě později Palestiny, a proto dnes většina Palestinců se spíše podobá Arabům než Peršanům, ale ne právě všichni).
    A zhruba 30% si zachovává typické perské/árijské rysy. Tzn. pro méně chápavé odborníky na Palestinu, tzn. 30% vypadá „evropsky“ a ne „čmoudsky“ ..

    2) V Palestině skupina sionistických izraelských okupantů za dobu 75 let ukradla Palestincům více jak 90% území jejich státu a k tomu ještě stihl Izrael anektovat Golany od Sýrie:
    https://i.postimg.cc/gcZ7RJPD/Palestine-Land-Loss.jpg

    Izrael je v rozporu s Tórou a pravověrní Židé proto Izrael neuznávají. Neznalost v otázce definice, kdo to je Žid, a kdo to je sionista. Židé mají zakázáno mít vlastní stát, zatímco sionisté usilují o vlastní stát (Izrael) na území Palestiny, ze kterého byli Židé vyhnání před 2 000 lety. Tóra jako nejvyšší smlouva s Bohem zakazuje Židům vlastní stát, zatímco Talmud ve spojení s Knihou Proroctví a s Kabalou usiluje o přetvoření Palestiny do státu Izrael.. Pouze ortodoxní Židé, kteří se řídí písmem Tóry, tak jsou skutečnými následovníky Abrahámovy linie a Vyvolenými, protože pouze oni se řídí Covenantem, tedy smlouvou s Bohem. Proto proti Izraeli demonstruje „tolik“ židů po světě, ale není „žid jako žid“ …

    3) ODPOVĚĎ NA OTÁZKU: Takže, ukradená země, která bude obětována pro naplnění proroctví o světovládě sionistů nad celým světem? Drzost Izraelců k vyhánění Palestinců k exodu do Egypta, na Sinaj, ale tam je nechtějí.. „Izraelský diplomat Danny Ayalon řekl, že v egyptské Sinajské poušti je “nekonečný prostor” pro civilisty z Gazy a že by tam měli být všichni přesunuti.“
    Hele, když jde Izraeli o ochranu životů Palestinců, proč je z Gazy neodsune do Izraele? Proč do cizí země, proč od Egypta?! Takové neuvěřitelné pokrytectví už dlouho žádný izraelský politik nepředvedl, jako právě Danny Ayalon. A prozradil, že by mělo jít o mezinárodní plán, kdy by celý palestinský národ z Gazy měl být přesunut do stanových měst v poušti v Egyptě, kde by koalice mezinárodních zemí “dočasně” provozovala tato města jako mamutí uprchlický tábor, přičemž o té “dočasnosti” není ani na sekundu potřeba pochybovat, jak je myšlena. O žádnou dočasnost se jednat nebude!
    A Egyptu se to nelíbí a začal k hranicím Gazy přisunovat tanky a těžkou techniku. Egypt nechce připustit, aby Izrael narušil suverenitu Sinaje a nikoho tam prý přesunovat nebude!!
    A sionisté nejsou lidumilové. Oni nechtějí vypadat špatně, takže namísto vybombardování a vyhlazení 2,3 milionů lidí v Gaze je chtějí “jenom” a “humánně” vyhnat. Prostě sionistické zrůdy!

    …Zatímco v Jeruzalémě se s ortodoxními Židy “mazlí” izraelská policie, neboť protestují proti genocidě Palestinců s antisionistickými transparenty v rukou…..

    Z Talmudu:
    Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“
    Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“
    Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“
    Zohar II, 4b: „Porodnost Nežidů musí být masivně potlačována.“
    Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat Nežidy.“
    Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“
    Yebamoth 98a : “Všechny nežidovské děti jsou zvířata.”
    Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“
    Abodah Zara 26b: „Nejlepší z Nežidů musí být zabiti.“
    Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“
    Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“
    Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“
    Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý Žid bude mít 2800 otroků.“
    Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil Nežidy v lidské podobě, protože Židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit Židovi neustále.“

    “Malý židovský národ si troufá stavět na odiv nesmiřitelnou nenávist vůči všem národům, vždy pověrčivý, vždy chtivý zmocnit se lstí majetku jiného, pokorný v neštěstí, zpupný v úspěchu. Židé jsou nejhorší ničemové, jací kdy špinili povrch této Země.”
    (Voltaire)

 3. Nastal další předěl v američany produkované válce na Ukrajině. Šílený, ukrajinský, fašistický, genocidní režim přestal bojovat do posledního Ukrajince a začal bojovat do poslední Ukrajinky. Rusové hlásí hromadné nasazení Ukrajinek v nejvíce masakrózních zónách první frontové linie. Zelenského vyšinutý režim, který Ukrajinu přeměnil v obrovský vyhlazovací koncentrák, se tak zapíše do dějin jako jeden z nejvyšinutějších a nejkrvavějších režimů, jaké lidstvo poznalo.

Komentáře jsou uzavřeny.