Soběstačnost a nezávislost – Iniciativa One small town Michaela Tellingera inspirovaná africkou filozofií UBUNTU je už i v Čechách.


Do studia Paralelně zavítal Pavel Toman, ambasador projektu One Small Town – OST (český překlad: „Jedno Malé Město, které mění svět“) aby vám představil mezinárodní iniciativu, která byla inspirována africkou filozofií UBUNTU (znamená:“ Lidskost vůči ostatním neboli “Jsem, protože jsme“). U zrodu OST v Jižní Africe stál rodák z Karlových Varů Michael Tellinger.

Realizace této myšlenky úspěšně probíhá v řadě zemí  po celém světě a díky velkému zájmu se neustále rozšiřuje. Hlavní inspirací je brilantní a impozantní myšlenka celého hnutí: dobrovolně přispívám, čímž vytvářím hojnost, svobodu, nezávislost a prosperitu pro všechny. 

Jak může OST změnit svět?

Základní myšlenka je jednoduchá: peníze nedělají nic, jsou to lidé, kteří dělají všechno.

Pozornost a čas, který věnujeme nějaké činnosti, je ve skutečnosti to, co má opravdovou hodnotu. Vždy tomu tak bylo a pramení z toho veškerá politická, ekonomická a sociální moc. Největším problémem, který se OST snaží vyřešit, je ten, že nám všem byla tato moc odebrána. Proto je naší snahou tuto moc vrátit zpět do našich rukou.

Dosáhnout toho je překvapivě jednoduché. Komunita, ze které se každé OST skládá (tzv. Přispěvatelé) svojí činností naplňují potřeby všech členů komunity. Přispívat lze ve všech oblastech, pro které se komunita rozhodne. Mezi hlavní patří zemědělství, průmysl, školství, zdravotnictví, cestovní ruch a další.

Každý, kdo přispěje 3 hodiny týdně svého času a dovedností, tím že se zapojí do kterékoliv aktivity, se stává přispěvatelem. Tento čas věnuje ZDARMA. Avšak zdarma bude i profitovat na všech produktech i službách vytvořených komunitou. Cílem je vygenerovat třikrát více produktů a služeb pouze za výrobní cenu materiálů nutných k jejich realizaci. Jelikož je práce zdarma, těžko lze tomuto modelu konkurovat. Další výhodou je vysoký čistý zisk, který nelze dosáhnout obvyklou ekonomickou aktivitou. Ten se pak spravedlivě rozdělí mezi všechny členy komunity.

Více informací najdete na: https://www.onesmalltown.org/cesko

Odkaz na inspirativní FB Michaela Tellingera z rozhovoru: https://www.facebook.com/michael.tellinger.1

Red-PA


Podobné příspěvky