Nouzový stav je cestou k diktatuře. Připravuje Fialova vláda přijetí migrantů z Afriky a Asie?


Vyhlášení nouzového stavu, které platí od pátku 4. března, je jen dalším krokem k omezení svobod a základních občanských práv, ke kterému od nástupu pětikoaliční vlády soustavně dochází. Dnešní vyhlášení „stanného práva“ má i podobné válečné kulisy jako „nouzový stav“ vyhlášený v protektorátu Böhmen und Mähren v roce 1942. Tím dnešním vyhlášením však vláda Petra Fialy definitivně překročila Rubikon a vydala se mimo demokratické mantinely na cestu k totalitní diktatuře, kam už delší dobu kráčí i ostatní evropské země.

Po silovém protlačení totalitního pandemického zákona, který vládní pětikoalice schválila i přes odpor vlastních senátorů za cenu 40 hodinového maratonu ve sněmovně a porušení mnoha demokratických zásad (opozice tento „atentát na demokracii“, ke kterému došlo 18. 2. 2022, hodlá napadnout u ústavního soudu), Fialova vláda dál pokračuje v demolici demokratických principů.

Při schvalování pandemického zákona jsme slyšeli od vlády ujišťování, že se jedná pouze o pojistku, kdyby přišla podzimní vlna epidemie, aby nemusela vláda sahat k nouzovému stavu, který zásadním způsobem omezuje svobodu a občanská práva daná ústavou. Uplynulo čtrnáct dní a pod záminkou války na Ukrajině dnes přichází zavedení nouzového stavu, spuštěné údajně blížící se migrační vlnou Ukrajinců.

Včera 3. března měl údajně ministr vnitra Vít Rakušan podepsat v Bruselu na Evropské radě kromě dokumentů týkajících se koordinace pomoci ukrajinským běžencům také tzv. migrační pakt o povinné solidaritě (kolem celého tohoto aktu se rozhostila hradba mlčení, neboť v oficiálních médích o tom nepadlo ani slovo), kterým se naše země zavázala přijmout dlouho odmítané povinné migrační kvóty, které tento pakt nahrazuje. Časová souslednost mezi oběma kroky je nepřehlédnutelná. 3. března podpis migračního paktu v Bruselu a 4. března zavedení nouzového stavu z důvodů očekávané migrační vlny.

Aby nemohla být vláda konfrontována s těmito kroky, které zásadním způsobem ohrožují bezpečnost občanů ČR, zablokovala pod záminkou desinformací o ukrajinském konfliktu k dnešnímu dni kromě oznámených 8 „desinformačních“ webů dalších více jak 20 nezávislých médií, které na tuto skutečnost v minulosti upozorňovaly.  

A to včetně faktu, že spolu s ukrajinskými běženci se na hranicích Slovenska s Ukrajinou hromadí také migranti ze zemí třetího světa, které přivážejí v masovém měřítku autobusy a kamiony převážně z tureckých utečeneckých táborů a kteří pocházejí z Afriky a Asie. Jak o tom tento týden referoval poslanec slovenského parlamentu Stanislav Mizík, který přechod ve Vyšném Německém nazval při své návštěvě „jednou velkou Afrikou“.

Není možné, že součástí plánu na přemístění migrantů z Ukrajiny do zemí V4 je současně i přemístění většího množství běženců z třetího světa? Našimi dvěma nezávislými pozorovateli, kteří projeli celkem 5 hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Slovenskem, máme potvrzeno, že mezi osobami čekajícími na hraničních přechodech se kromě ukrajinských uprchlíků před válkou skutečně nachází i nemalé množství migrantů z třetího světa bez náležité identity.

usnesení vlády ze dne 2. března se mimo jiné píše: „Vláda vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky Nouzový stav ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů. Pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu.“

Ještě závažnější je vládní odůvodnění vyhlášení nouzového stavu, ze kterého vyplývá, že zdaleka nepůjde jen o ukrajinské běžence. V doplňujícím vládním dokumentu o zavedení nouzového stavu se totiž mimo jiné uvádí: „V návaznosti na nutné zajištění všech výše uvedených činností tak vláda předpokládá možnost uložení některých omezení či povinností, a to v souladu s konkrétně vymezenými ustanoveními krizového zákona – zejména pak možnost uložení pracovní povinnosti (např. v rámci organizační výpomoci), posílení ubytovacích kapacit, opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, omezení vlastnického a užívacího práva, práva k výkonu podnikatelské činnosti atd. Konkrétní opatření bude vláda vydávat dle aktuální potřeby v návaznosti na pokračující rozsah migrační vlny.“

Hraniční přechod Vyšné Německé 28.2. 2022

Výše uvedená fakta vyvolávají mnoho otázek a ukazují, že celá věc je zřejmě součástí širšího plánu jak dostat migranty do naší země, a válka na Ukrajině k tomuto záměru posloužila jako očekávaná záminka. Zlověstně zní zejména poznámka o osobách bez státní příslušnosti, což ukrajinští běženci zcela jistě nejsou. Jako z padesátých let zní potom poznámka o omezení vlastnického práva a práva k výkonu podnikatelské činnosti.    

(Red – PA)    


Podobné příspěvky

2 Komentáře

  1. Dlouhodobý plán globalistů jede veselé dál,ovečky ještě stále přiblble přikyvují,třeba jim to dojde až nebudou mít co jíst…

Komentáře jsou uzavřeny.